Festivalin Amaçları

• Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren amatör TSM korolarını bir araya getirmek,
• Şeflerin ve koristlerin birbirleriyle bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak,
• Şeflerin ve koroların birbirleriyle etkileşime geçerek ortak projeler üretmelerini sağlamak,
• Kendi bölgelerinde faaliyet gösteren koroların farklı platformlarda kendilerini göstermelerine olanak sağlamak
• Gelenekselleşen Türk Müziği Korolar Festivali ile geniş kitlelere ulaşarak farkındalık yaratmak.
• Türk Sanat Müziği’nin genç kuşaklara aktarılmasında ve sevdirilmesinde rol oynamak.